Kullanım Yerleri

Gazbeton, tuğla ve bims duvarların betona sabitlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Duşey bağlantılar 5x15x4 cm en az kalınlığı0,8 mm (Ankraj Laması) L- Galvaniz sac ile her üç sırada bir yapılacaktır. Sac çivi tabancası ile betona çakılacaktır.

Döşeme kiriş bağlantılarında 5x15x4 cm 1 mm (Ankraj Laması) L- Galvaniz sac kolon kenarından başlayarak aralık hesabına göre belirlenen ölçüde bir, tabanca çivisi ile çakılarak sıkı tespit edilecek, iç ve dış sıralar şaşırtmalı olacaktır.

Kullanım Avantajları

Duvarların ve kiriş bağlantılarının ANKRAJ Laması ile bağlanması, olası bir depremde duvarın yıkılmasını önleyecek ve oluşabilecek yaralanmaların önüne geçecektir.

Üretim Özellikleri

Galvaniz sacdan üretilmiştir.

Ankraj Laması Sayfasına Dön